miara

miara
miara {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż Ia, CMc. mierze {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wielkość uznawana za jednostkę porównawczą przy mierzeniu jednorodnych wielkości fizycznych': {{/stl_7}}{{stl_10}}Miara długości, objętości, ciężaru, siły, pojemności, czasu. System miar. Wzorzec miary. Urzędowe miary. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'coś, co służy do mierzenia (np. wyskalowana taśma, naczynie); miarka, probierz, przymiar': {{/stl_7}}{{stl_10}}Właściwa, fałszywa miara. Przyłożyć miarę do czegoś. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'to, co można zmierzyć lub jest mierzone: a) rozmiar, wielkość, format, b) ilość, liczbę, c) pojemność; dokonywany pomiar, mierzenie, obliczanie, rachunek, ważenie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Miara obwodu, wysokości, pojemności. Obdzielić wszystkich równą miarą. Nie mieć wymaganej miary. Większa miara żywności. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'dopuszczalna granica jakichś zachowań; umiar w postępowaniu, powściągliwości, stopień, norma': {{/stl_7}}{{stl_10}}Nie znać miary w piciu, paleniu. Nie przekroczyć zwykłej miary w jedzeniu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'znaczenie, ważność czegoś; wartość, stopień czegoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Polityk europejskiej miary. Coś urosło do miary symbolu. W równej mierze ponosić za coś odpowiedzialność. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}6. {{/stl_12}}{{stl_7}}'u krawca: przymiarka szytej odzieży': {{/stl_7}}{{stl_10}}Fastrygować sukienkę do miary. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}7. {{/stl_12}}{{stl_8}}lit. {{/stl_8}}{{stl_7}}'powtarzający się w wersie układ foniczny, według którego zbudowany jest wiersz; metrum': {{/stl_7}}{{stl_10}}Antyczne miary wierszowe.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}brać – wziąć miarę; dopełnić miary [miarki]; mierzyć {{/stl_10}}{{stl_8}}{kogoś, coś} {jakąś} {{/stl_8}}{{stl_7}}miarą [miarką]; ponad miarę; przebierać – przebrać miarę [miarkę] ({{/stl_7}}{{stl_8}}{w czymś}{{/stl_8}}{{stl_7}}); przepełni się [przepełniła się, przebrała się] miara {{/stl_7}}{{stl_8}}{czegoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; przykładać {{/stl_7}}{{stl_8}}{do kogoś, do czegoś} {jakąś} {{/stl_8}}{{stl_7}}miarę [miarkę]; tracić – stracić miarę; w dużej mierze; w miarę I; w miarę II; ze wszech miar {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • miara — ż IV, CMs. mierze; lm D. miar 1. «wielkość przyjęta za jednostkę porównawczą przy pomiarach wielkości fizycznych tego samego rodzaju» Miary handlowe. Miara długości, objętości, powierzchni, ciężaru. Miary czasu. Układ, system miar. Wzorzec miary …   Słownik języka polskiego

  • miara — 1. Dopełniła się, przepełniła się, przebrała się miara, miarka; coś dopełniło miary czegoś, przepełniło miarę czegoś «jest czegoś, zwykle czegoś złego, więcej niż można znieść lub tolerować»: Miarka się przebrała i oczekujemy, że premier dojdzie… …   Słownik frazeologiczny

  • Garni Hotel Miara — (Сельва ди Валь Гардена,Италия) Категория отеля: 3 звездочный отель Адрес: str. Fr …   Каталог отелей

  • żadną miarą — {{/stl 13}}{{stl 7}} w żadnym wypadku, absolutnie, wcale, niezależnie od starań : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nie można na to się zgodzić, pozwolić żadną miarą! żadną miarą nie mogę tam trafić. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przepełni się [przepełniła się, przebrała się] miara — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czegoś} {{/stl 8}}{{stl 7}} podniośle: dozwolone, możliwe do tolerowania, wytrzymania granice czegoś zostały przekroczone : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przepełni się miara zbrodni i tyran zostanie obalony. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Swan Miara — is a village and Union Council (an administrative subdivision) of Mansehra District in the North West Frontier Province of Pakistan [ [http://www.nrb.gov.pk/lg election/union.asp?district=73 dn=Mansehra Tehsils Unions in the District of Mansehra… …   Wikipedia

  • Obsolete Polish units of measurement — The traditional Polish units of measurement included two uniform yet distinct systems of weights and measures, as well as a number of related systems borrowed from neighbouring states. The first attempt at standardisation came with the… …   Wikipedia

  • Hufe — Die Hufe, in Süddeutschland Hube genannt, ist ein altes, relativ großes Flächenmaß. Typischerweise beträgt es dreißig Morgen, also entsprechend etwa sechs bis achtzehn Hektar. Inhaltsverzeichnis 1 Verhältnis der Hufe zum Morgen 2 Geschichtliche… …   Deutsch Wikipedia

  • Affaire Dumas — L’affaire Dumas est une affaire politico financière française dont les faits se sont déroulés au début des années 1990. Elle concerne des sommes détournées d’une entreprise pétrolière alors publique, Elf Aquitaine, par ses dirigeants : Loïk… …   Wikipédia en Français

  • mierzyć — 1. Mierzyć kogoś, coś swoją, własną miarką, miarą «sądzić według siebie, oceniać ze swojego punktu widzenia»: (...) mierzył ludzi swoją miarą i wierzył, że każdy tak samo uwielbia życie jak on, ponadto wierzył, że ludzie są dobrzy i miłosierni ( …   Słownik frazeologiczny

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”